Programy rewitalizacji

Program rewitalizacji to jeden z ważniejszych dokumentów strategicznych, którego przygotowanie jest trudne oraz bardzo czasochłonne. Decyzja o podziale terenu gminy na jednostki urbanistyczne, dobór wskaźników, analiza, prowadzenie procesu konsultacji społecznych, uzgodnień z odpowiednimi organami wymaga doświadczenia i wiedzy o istotnych uwarunkowaniach formalnoprawnych.

Pomożemy Państwu na każdym etapie prac nad programem rewitalizacji Państwa Gminy. Począwszy od decyzji, czy przygotować program w oparciu o ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., czy na podstawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Wskażemyjak podzielić zadania, jak przygotować harmonogram, jak włączyć interesariuszy w proces tworzenia dokumentu, jakie wybrać wskaźniki. Wspomożemy w całej procedurze prac i wymaganych prawem uzgodnień.