Powoływanie i przekształcenia spółek komunalnych

Szczególną rolę w biznesie samorządowym odgrywa zarządzanie spółkami komunalnymi. Dzięki sprawnie działającej infrastrukturze rośnie komfort życia lokalnej społeczności. Podstawowym celem działalności spółek komunalnych jest zaspokajanie potrzeb ludności.

Nie zawsze możliwe jest wygenerowanie zysku przez przedsiębiorstwa zależne od JST z racji pełnionej przez nie misji społecznej, do której są zobowiązane bez względu na kondycję finansową. Zawsze jednak można poprawić ich funkcjonowanie i przepływy finansowe, poprzez profesjonalizację zarządzania. W tym się właśnie specjalizujemy: analizujemy sytuację spółki, przede wszystkim finansową i rekomendujemy zmiany oraz rozwiązania procesowe.

Doradzaliśmy towarzystwom budownictwa społecznego, zarządom dróg miejskich, przedsiębiorstwom gospodarki odpadami, ośrodkom sportu i rekreacji, parkom rozrywki i wielu innym. Doradcy REMEDIS SA służą Państwu analizami, konsultacjami i prowadzeniem projektów nastawionych na optymalizację wykorzystania majątku oraz finansów publicznych.

Zapraszamy do współpracy w zakresie:

  • tworzenia i restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych,
  • wspomagania procesów tworzenia strategii rozwoju,
  • przygotowywaniu planów finansowania działalność.