Strategie Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

  • Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wieloletnim dokumentem programowym. Tworzenie jej obejmuje szereg działań i dziedzin polityki społecznej. Odpowiednio przygotowana i wdrożona strategia ma doprowadzić do rozwiązania kluczowych problemów społecznych.
  • Strategia jest dokumentem wymaganym przez prawo i może być wykorzystana przy ubieganiu się o fundusze strukturalne. Jest również szansą na integrację i mobilizację sił społecznych i środków finansowych w celu złagodzenia, zapobiegania lub nawet rozwiązania wielu problemów społecznych.
  • Podejście do problemów sfery społecznej reprezentowane przez REMEDIS SA pozwala na przyjęcie rozwiązań w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną zarówno na poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki wymaga profesjonalnego i systemowego diagnozowania – w czym się specjalizujemy