Aktualności

Rejestracja Remedis S.A.
01.01.2007

"Remedis" Spółka Akcyjna z siedzibą… w Poznaniu powstała na mocy aktu zawiązania spółki z dnia 26 października 2006 roku. W dniu 30 listopada 2006 r. zostały złożone dokumenty rejestrowe Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Do 27 grudnia 2006 roku Spółka działała jako "spółka w organizacji". Z dniem 28 grudnia 2006 roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Są…dowym pod numerem 0000270485.

  • <<
  • <
  • Strona 21 z 21