Aktualności

Przygotowania do ubiegania się o certyfikat ISO
05.03.2008

Podjęcie działań wewnętrznych spółki w celu wypracowania żelaznych norm zarzą…dzania - rozpoczynamy przygotowania do ubiegania się o certyfikat ISO.

Oferta rozwiązań finansowych
03.02.2008

Oferta rozwiązań finansowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego już na stałe w naszej firmie!

Posiedzenie Zarządu Spółki Remedis SA
03.01.2008

Posiedzenie Zarządu Spółki Remedis SA - podsumowanie działalności za rok 2007.

Konferencja: Szpitale niepubliczne
20.11.2007

Udział przedstawicieli Spółki Remedis SA w Konferencji "Szpitale niepubliczne - alternatywa czy partner dla szpitali publicznych?"

Podpisanie umowy ze Starostwem Powiatowym w Górze
29.10.2007

Podpisanie umowy ze Starostwem Powiatowym w Górze - krótkoterminowe finansowanie.

Udzielenie pożyczki finansowej - ZOZ Brzeziny
24.10.2007

Udzielenie pożyczki finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Brzezinach.

Udzielenie pożyczki finansowej - ZOZ Góra
04.07.2007

Udzielenie pożyczki finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Górze.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
03.04.2007

Zarząd Remedis S.A. zwołał w dniu 3 kwietnia 2007 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Rejestracja Remedis S.A.
01.01.2007

"Remedis" Spółka Akcyjna z siedzibą… w Poznaniu powstała na mocy aktu zawiązania spółki z dnia 26 października 2006 roku. W dniu 30 listopada 2006 r. zostały złożone dokumenty rejestrowe Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Do 27 grudnia 2006 roku Spółka działała jako "spółka w organizacji". Z dniem 28 grudnia 2006 roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Są…dowym pod numerem 0000270485.

  • <<
  • <
  • Strona 20 z 20