Aktualności

Raport roczny 2015
01.06.2016

Zarząd opublikował Raport Roczny za 2015 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 29.06.2015 r.
30.06.2015

Zarząd spółki opublikował treść uchwał podjętych 29 czerwca 2015 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA (raport bieżący nr 13/2015).

01.06.2015

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Wyniki za I kwartał 2015 r.
14.05.2015

Zarząd opublikował raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

02.12.2014

Środki pozyskane w ramach emisji w wysokości 2,9 mln zł zostały przeznaczone na finansowanie transakcji z podmiotami leczniczymi. 

26.11.2014

25 listopada 2014 r. roku Remedis SA podpisał umowę pożyczki na 2,9 mln zł z podmiotem leczniczym.

Wyniki za III kwartał 2014 r.
14.11.2014

Zarząd opublikował raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

04.11.2014

Środki pozyskane w ramach emisji zostały przeznaczone na finansowanie transakcji z podmiotami leczniczymi. 

18 września 2014 r. w siedzibie spółki odbyła się wizyta kontrolna w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
30.09.2014

Spotkanie zakończyło się pełnym sukcesem, potwierdzając jakość, rzetelność i ciągły rozwój Remedis SA w badanym obszarze.