Aktualności

Raport roczny 2016
21.03.2017

Zarząd opublikował Raport Roczny za 2016 r.

Wyniki za III kwartał 2016 r.
10.11.2016

Zarząd opublikował raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Wyniki za II kwartał 2016 r.
12.08.2016

Zarząd opublikował raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 30.06.2016 r.
01.07.2016

Zarząd spółki opublikował treść uchwał podjętych 30 czerwca 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA (raport bieżący nr 9/2016).

03.06.2016

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 30.06.2016 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Raport roczny 2015
01.06.2016

Zarząd opublikował Raport Roczny za 2015 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 29.06.2015 r.
30.06.2015

Zarząd spółki opublikował treść uchwał podjętych 29 czerwca 2015 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA (raport bieżący nr 13/2015).

01.06.2015

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Wyniki za I kwartał 2015 r.
14.05.2015

Zarząd opublikował raport kwartalny za I kwartał 2015 r.