Aktualności

Wyniki za II kwartał 2016 r.
12.08.2016

Zarząd opublikował raport kwartalny za II kwartał 2016 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 30.06.2016 r.
01.07.2016

Zarząd spółki opublikował treść uchwał podjętych 30 czerwca 2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA (raport bieżący nr 9/2016).

03.06.2016

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 30.06.2016 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Raport roczny 2015
01.06.2016

Zarząd opublikował Raport Roczny za 2015 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 29.06.2015 r.
30.06.2015

Zarząd spółki opublikował treść uchwał podjętych 29 czerwca 2015 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA (raport bieżący nr 13/2015).

01.06.2015

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki na dzień 29.06.2015 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Wyniki za I kwartał 2015 r.
14.05.2015

Zarząd opublikował raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

02.12.2014

Środki pozyskane w ramach emisji w wysokości 2,9 mln zł zostały przeznaczone na finansowanie transakcji z podmiotami leczniczymi.