Aktualności

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
28.10.2020

Zarząd spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (raport bieżący nr 12/2020/KNF).

Otrzymanie informacji o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
21.10.2020

Zarząd Remedis SA ("Spółka") informuje, że 21 października 2020 r. otrzymał od nadzorcy sądowego Wojciecha Czernika informację o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Spółki prowadzonego pod sygn. XI GRp 28/20. (raport bieżący nr 11/2020/KNF)

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
14.10.2020

Zarząd spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (raport bieżący nr 9/2020/KNF).

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
30.09.2020

Zarząd Spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (raport bieżący nr 8/2020/KNF).

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 16.06.2020 r.
16.06.2020

Zarząd spółki opublikował treść uchwał podjętych 16 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA (raport bieżący nr 9/2020).

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2020 r., ogłoszenie przerwy w obradach
02.06.2020

Zarząd spółki opublikował treść uchwał podjętych 2 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA (raport bieżący nr 7/2020).

30.04.2020

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 02.06.2020 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Raport roczny 2019
20.03.2020

Zarząd opublikował Raport Roczny za 2019 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 26.06.2019 r.
26.06.2019

Zarząd spółki opublikował treść uchwał podjętych 26 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA (raport bieżący nr 8/2019).

30.05.2019

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 26.06.2019 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.