Raporty bieżące

05.03.2021

Raport bieżący nr 5/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji (dalej "Spółka") informuje, że 5 marca 2021 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021 z FEHU Global Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Ww. podmiot został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z 26 lutego 2021 r.

25.02.2021

Raport bieżący nr 4/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, iż 25 lutego 2021 r. akcjonariusz Spółki - KLN Investments SA w restrukturyzacji, działając na podstawie §16 ust.3a Statutu Spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Nowaka.

15.02.2021

Raport bieżący nr 3/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, iż 15 lutego 2021 r. akcjonariusz Krzysztof Nowak, działając na podstawie §16 ust.3a Statutu Spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej Remedis SA w restrukturyzacji Pana Michała Pańczaka.

28.01.2021

Raport bieżący nr 2/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:
- raport roczny za 2020 r. - 19 marca 2021 r.,
- raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 13 maja 2021 r.,
- raport kwartalny za II kwartał 2021 r. - 12 sierpnia 2021 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2021 r. - 10 listopada 2021 r.

14.01.2021

Raport bieżący nr 1/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, iż 14 stycznia 2021 r. akcjonariusz Krzysztof Nowak, działając na podstawie §16 ust.3a Statutu Spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej Remedis SA w restrukturyzacji Pana Kamila Krajewskiego.

26.06.2020

Raport bieżący nr 11/2020:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2020 z 16 czerwca 2020 r., zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu informacje wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu otrzymane od nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Remedis SA.

16.06.2020

Raport bieżący nr 10/2020:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 16 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA powołało Panów Przemysława Morysiaka i Krzysztofa Koszczyńskiego w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji.

16.06.2020

Raport bieżący nr 9/2020:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 16.06.2020 r.

15.06.2020

Raport bieżący nr 8/2020:

Zarząd Remedis SA informuje, iż 15 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Remedis SA powołała Pana Waldemara Parkitnego na stanowisko Prezesa Zarządu Remedis SA na kolejną kadencję, która rozpoczyna się w pierwszym dniu po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r.

02.06.2020

Raport bieżący nr 7/2020:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 02.06.2020 r.