Raporty bieżące

22.12.2010

Raport bieżący nr 13/2010:

Zarząd Remedis S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 roku objęta została emisja obligacji serii BA1 spółki Remedis S.A.
Celem emisji obligacji jest finansowanie transakcji z zakładami opieki zdrowotnej.

07.12.2010

Raport bieżący nr 12/2010:

Zarząd Remedis S.A. informuje, że w dniu 6 grudnia 2010 roku objęta została emisja obligacji serii AY1 spółki Remedis S.A. Celem emisji obligacji jest finansowanie udzielanych przez Spółkę pożyczek na rzecz SP ZOZ.

29.11.2010

Raport bieżący nr 11/2010:

Zarząd Remedis S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2010 roku objęta została emisja obligacji serii AX1 oraz AZ1 spółki Remedis S.A. Celem emisji obligacji jest finansowanie udzielanych przez Spółkę pożyczek na rzecz SP ZOZ.

19.11.2010

Raport bieżący nr 10/2010:

Zarząd Remedis S.A. informuje, że w dniu 19 listopada 2010 roku objęta została emisja obligacji serii AU1 spółki Remedis S.A. Celem emisji obligacji jest finansowanie udzielanych przez Spółkę pożyczek na rzecz SP ZOZ.

18.11.2010

Raport bieżący nr 9/2010:

Zarząd spółki informuje, iż w dniu 18 listopada 2010 r. została podpisana umowa pożyczki z zakładem opieki zdrowotnej będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota udzielonej przez Remedis S.A. pożyczki wynosi 6 mln zł. Warunki udzielonej pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

17.11.2010

Raport bieżący nr 8/2010:

16.11.2010

Raport bieżący nr 6/2010:

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 15 listopada 2010 r. została podpisana umowa pożyczki z zakładem opieki zdrowotnej będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Kwota udzielonej przez Remedis S.A. pożyczki wynosi 480 tys. zł. Warunki udzielonej pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

30.09.2010

Raport bieżący nr 2/2010: