Raporty bieżące

30.01.2023

Raport bieżacy nr 01/2023:

Zarząd Remedis SA informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

30.06.2022

Raport bieżący nr 06/2022:

Zarząd spółki Remedis SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

03.06.2022

Raport bieżący 05/2022:

Zarząd spółki Remedis SA w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 30.06.2022 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

16.03.2022

Raport bieżący 02/2022:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2021 rok na dzień 21 marca 2022 roku.
 
31.01.2022

Raport bieżący 01/2022:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

30.06.2021

Raport bieżący 12/2021:

Zarząd spółki Remedis SA w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

30.06.2021

Raport bieżący nr 11/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji (dalej: "Spółka") informuje, że 30 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Marcina Wyszogrodzkiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

15.06.2021

Raport bieżacy nr 10/2021:

Spółka Remedis SA w restrukturyzacji informuje, że w dniu dzisiejszym powzięła informację o śmierci Pana Waldemara Parkitnego - Prezesa Zarządu Remedis SA w restrukturyzacji.

02.06.2021

Raport bieżacy nr 9/2021:

Zarząd spółki Remedis SA w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 30.06.2021 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

17.03.2021

Raport bieżący nr 6/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok na dzień 22 marca 2021 roku.