Raporty okresowe

15.05.2012

Raport okresowy nr 9/2012:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 r.

14.02.2012

Raport okresowy nr 5/2012:

Zarząd Remedis S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 r.

14.11.2011

Raport okresowy nr 38/2011:

Zarząd Remedis S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2011 r.

16.08.2011

Raport okresowy nr 27/2011:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2011 r.

06.06.2011

Raport okresowy nr 21/2011:

Zarząd Remedis SA z siedzibą w Poznaniu niniejszym uzupełnia raport roczny nr 20/2011, przekazany 3 czerwca 2011 r., o omyłkowo niedołączony załącznik.

03.06.2011

Raport okresowy nr 20/2011:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2010 rok.

16.05.2011

Raport okresowy nr 14/2011:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2011 r.

14.02.2011

Raport okresowy nr 10/2011:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2010 r.

16.11.2010

Raport okresowy nr 7/2010:

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za III kwartał 2010 r. Korekta dotyczy uzupełnienia danych za analogiczne okresy roku 2009.
Dane za rok bieżący nie uległy zmianie.

15.11.2010

Raport okresowy nr 4/2010:

Zarząd REMEDIS S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2010 r.

  • <<
  • <
  • Strona 6 z 6