Raporty okresowe

22.03.2021

Raport okresowy nr 7/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu raport roczny za 2020 r.

10.11.2020

Raport okresowy nr 13/2020:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 r.

13.08.2020

Raport okresowy nr 12/2020:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 r.
14.05.2020

Raport okresowy nr 6/2020:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2020 r.

20.03.2020

Raport okresowy nr 3/2020:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2019 r.

12.11.2019

Raport okresowy nr 15/2019:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 r.

12.08.2019

Raport okresowy nr 14/2019:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2019 r.

10.05.2019

Raport okresowy nr 5/2019:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 r.

14.03.2019

Raport okresowy nr 4/2019:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2018 r.

13.11.2018

Raport okresowy 15/2018:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 r.