Aktualności

01.06.2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA na dzień 27.06.2023 r.

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 27.06.2023 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Szczegóły w raporcie bieżącym nr 8/2023.