Raporty okresowe

31.05.2023

Raport roczny za 2022 r.

Raport okresowy nr 7/2023:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2022 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Raport roczny za 2022 r.pdf

REMEDIS SA - Sprawozdanie finansowe za 2022 r.pdf

REMEDIS SA - Sprawozdanie zarządu z działalności spółki za 2022 r.pdf

REMEDIS SA - Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r.pdf