Raporty okresowe

12.05.2023

Raport okresowy za I kwartał 2023 r.

Raport okresowy nr 4/2023:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Raport okresowy za I kw. 2023 r.pdf