Raporty bieżące

30.01.2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Raport bieżacy nr 01/2023:

Zarząd Remedis SA informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

- raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. - 14 lutego 2023 r.,
- raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 11 maja 2023 r.,
- raport roczny za 2022 r. - 30 maja 2023 r.,
- raport kwartalny za II kwartał 2023 r. - 10 sierpnia 2023 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2023 r. - 10 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust.14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.