Raporty okresowe

10.11.2022

Raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Raport okresowy nr 8/2022:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

REMEDIS SA - Raport okresowy za III kw. 2022 r.pdf