Raporty ESPI

19.10.2022

Złożenie zażalenia na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Raport bieżący nr 10/2022/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA informuje, że złożył dziś zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu z 27 września 2022 r. o oddaleniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
Emitent będzie informował o treści rozstrzygnięcia sądu na skutek wniesionego zażalenia.