Raporty ESPI

03.10.2022

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Raport bieżący nr 09/2022/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2022 z 21 września 2022 r. zarząd Remedis SA informuje, że otrzymał dziś postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z 30 września 2022 r. o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego na czas trwania postępowania o ogłoszenie upadłości. Wniosek o uchylenie zajęcia rachunków bankowych został oddalony.