Raporty ESPI

21.09.2022

Zajęcie rachunków bankowych Emitenta

Raport bieżący nr 07/2022/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA ("Spółka") informuje o zajęciu przez komornika sądowego środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki. Egzekucja prowadzona jest na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2020 z 20 października 2020 r.
Spółka złożyła do właściwego sądu wnioski o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i uchylenie zajęć rachunków bankowych z uwagi na złożone przez Spółkę i nadal nierozpoznane wnioski - uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, o których Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 3/2022 z 1 lutego 2022 r.

Powyższa informacja została uznana za informację poufną w związku z jej potencjalnym wpływem na sytuację majątkową i gospodarczą Spółki.