Raporty okresowe

15.08.2022

Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

Raport okresowy nr 7/2022:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Raport okresowy za II kw. 2022 r.pdf