Raporty ESPI

30.06.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Remedis SA w dniu 30.06.2022 r.

Raport bieżący nr 06/2022/KNF:

Podstawa prawna:Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyej 5 %.

Zarząd Remedis SA ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.06.2022 r. oraz jednocześnie posiadających na nim co najmniej 5% w głosach:
- KLN Investments SA w restrukturyzacji - posiadająca 16.607.000 głosów, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na ZWZA i 41,25% głosów ogółem w Spółce.