Raporty ESPI

20.06.2022

Oddalenie zażaleń na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego

Raport bieżący nr 05/2022/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 z 1 lutego 2022 r. zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, że otrzymał informację o wydanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w dniu 27 maja 2022 r. postanowieniu o oddaleniu zażaleń złożonych na postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu z 27 grudnia 2021 r. o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego.
Spółka oczekuje na rozpatrzenie przez sąd uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, o których złożeniu informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2022.