Aktualności

03.06.2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji na dzień 30.06.2022 r.

Zarząd spółki Remedis SA przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Szczegóły w raporcie bieżącym 05/2022.