Raporty ESPI

01.02.2022

Złożenie zażalenia oraz wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości

Raport bieżący nr 03/2022/KNF:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2022 z 18 stycznia 2022 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 1/2022 (błędny numer) z 28 stycznia 2022 r., informuje, że 1 lutego 2022 r. złożył do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zażalenie na postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego.
Z uwagi na konieczność ochrony interesów wierzycieli oraz Spółki, zarząd Spółki złożył również w dniu dzisiejszym uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, który zostanie rozpoznany po prawomocnym rozpatrzeniu ww. zażalenia oraz wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.