Raporty okresowe

14.02.2011

Raport okresowy za IV kwartał 2010 r.

Raport okresowy nr 10/2011:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za IV kwartał 2010 r.