Raporty bieżące

30.06.2021

Powołanie Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 11/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji (dalej: "Spółka") informuje, że 30 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Marcina Wyszogrodzkiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dotyczące nowo powołanego członka zarządu.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Zarząd - Marcin Wyszogrodzki.pdf