Raporty bieżące

15.06.2021

Informacja o śmierci Prezesa Zarządu

Raport bieżacy nr 10/2021:

Spółka Remedis SA w restrukturyzacji informuje, że w dniu dzisiejszym powzięła informację o śmierci Pana Waldemara Parkitnego - Prezesa Zarządu Remedis SA w restrukturyzacji.

Pan Waldemar Parkitny pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki od 17 czerwca 2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz pracownicy Spółki składają Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".