Raporty bieżące

02.06.2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remedis SA w restrukturyzacji na dzień 30.06.2021 r.

Raport bieżacy nr 9/2021:

Zarząd spółki Remedis SA w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA spółki na dzień 30.06.2021 r. wraz z projektami uchwał i innymi załącznikami.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

REMEDIS SA - Projekty uchwał na ZWZA.pdf

REMEDIS SA - Wzory pełnomocnictw na ZWZA.pdf

REMEDIS SA - Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA.pdf

REMEDIS SA - Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień zwołania ZWZA.pdf