Raporty okresowe

22.03.2021

Raport roczny za 2020 r.

Raport okresowy nr 7/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji przekazuje w załączeniu raport roczny za 2020 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Raport roczny za 2020 r.pdf

REMEDIS SA - Sprawozdanie finansowe za 2020 r.pdf

REMEDIS SA - Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2020 r.pdf

REMEDIS SA - Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.pdf