Raporty bieżące

17.03.2021

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

Raport bieżący nr 6/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok na dzień 22 marca 2021 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 2/2021 w dniu 28 stycznia 2021 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2020 rok był 19 marca 2021 roku.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku - wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 2/2021 z 28 stycznia 2021 roku - pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §6 ust.14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".