Raporty bieżące

05.03.2021

Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Raport bieżący nr 5/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji (dalej "Spółka") informuje, że 5 marca 2021 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 i 2021 z FEHU Global Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Ww. podmiot został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z 26 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".