Raporty bieżące

25.02.2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 4/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, iż 25 lutego 2021 r. akcjonariusz Spółki - KLN Investments SA w restrukturyzacji, działając na podstawie §16 ust.3a Statutu Spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Nowaka.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Rada Nadzorcza - Krzysztof Nowak - informacje.pdf