Raporty bieżące

14.01.2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 1/2021:

Zarząd Remedis SA w restrukturyzacji informuje, iż 14 stycznia 2021 r. akcjonariusz Krzysztof Nowak, działając na podstawie §16 ust.3a Statutu Spółki, powołał w skład Rady Nadzorczej Remedis SA w restrukturyzacji Pana Kamila Krajewskiego.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik:

REMEDIS SA - Rada Nadzorcza - Kamil Krajewski - informacje.pdf