Raporty okresowe

06.06.2011

Raport roczny - uzupełnienie o załącznik

Raport okresowy nr 21/2011:

Zarząd Remedis SA z siedzibą w Poznaniu niniejszym uzupełnia raport roczny nr 20/2011, przekazany 3 czerwca 2011 r., o omyłkowo niedołączony załącznik.

Załączniki:

REMEDIS - Oświadczenie Zarządu