Raporty bieżące

26.06.2020

Uzupełnienie raportu 10/2020 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Remedis SA nowej kadencji

Raport bieżący nr 11/2020:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2020 z 16 czerwca 2020 r., zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu informacje wymagane zgodnie z §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu otrzymane od nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Remedis SA.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Rada Nadzorcza - Przemysław Morysiak - informacje.pdf

REMEDIS SA - Rada Nadzorcza - Krzysztof Koszczyński - informacje.pdf