Raporty okresowe

15.05.2012

Raport okresowy za I kwartał 2012 r.

Raport okresowy nr 9/2012:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za I kwartał 2012 r.