Raporty okresowe

14.03.2019

Raport roczny za 2018 r.

Raport okresowy nr 4/2019:

Zarząd Remedis SA przekazuje w załączeniu raport roczny za 2018 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

REMEDIS SA - Raport roczny za 2018 r.

REMEDIS SA - Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

REMEDIS SA - Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2018 r.

REMEDIS SA - Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki Remedis SA za rok 2018