Raporty bieżące

04.11.2010

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji i PDA

Raport bieżący nr 3/2010:

Zarząd Spółki Remedis S.A. informuje, że w dniu 04.11.2010 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, akcji serii D oraz PDA serii D spółki Remedis S.A.