Raporty bieżące

16.11.2010

Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji i PDA

Raport bieżący nr 5/2010:

Zarząd Spółki informuje, że Zarząd GPW uchwałą nr 1179/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 5.246.000 akcji serii B spółki oraz 1.700.000 akcji i PDA serii C spółki Remedis S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.