Raporty bieżące

22.12.2010

Emisja obligacji spółki

Raport bieżący nr 13/2010:

Zarząd Remedis S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 roku objęta została emisja obligacji serii BA1 spółki Remedis S.A.
Celem emisji obligacji jest finansowanie transakcji z zakładami opieki zdrowotnej.

Rodzaj emitowanych obligacji: na okaziciela, z kuponem odsetkowym, o stałym oprocentowaniu 15% p.a.
Wielkość emisji - 777.000,00 zł.
Termin wykupu obligacji - 1 grudnia 2013 roku.
Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.